Tp.HCM được Tây Ban Nha hỗ trợ đầu tư tuyến metro số 5

Ông José Luis Káiser Moreiras, Vụ trưởng Vụ thương mại Quốc tế và Đầu tư, Bộ Kinh tế Công nghiệp và Cạnh tranh Tây Ban Nha rất quan tâm đến dự án tuyến metro số 5 và mong muốn dự án sớm được triển khai có hiệu quả.

Theo tính toán của Bộ Tài chính trước đó, khoản vay dự án metro số 5 đến năm 2020 sẽ tác động đến nợ công khoảng 0,08%. Tác động nợ công từ 48 dự án mà  Bộ Tài chính đã đánh giá từ đầu năm 2017 cho đến năm 2018 dự kiến là khoảng 0,47% và năm 2020 sẽ là 1,218%.

Tp.HCM được Tây Ban Nha hỗ trợ đầu tư tuyến metro số 5
Tp.HCM được Tây Ban Nha cho vay 275 triệu Euro để triển khai
dự án tuyến metro số 5. Ảnh: Báo Đấu thầu

Vậy, khi các dự án được thực hiện (cả tuyến metro số 5 giai đoạn 1) thì giải ngân từ năm 2018 sẽ ảnh hưởng đến trần nợ công tính trên GDP đã được Quốc hội thông qua, đến năm 2019 sẽ vượt mức 65%.

Nhằm tăng tính khả thi của dự án, suất đầu tư của tuyến metro số 5 được đề nghị tính toán lại, so sánh với tuyến metro số 1, số 2 và các dự án đường sắt đô thị tương tự ở khu vực cũng như trên thế giới.

Theo thẩm định của Bộ KH&ĐT đối với Đề cương Dự án "Xây dựng Tuyến metro số 5 - giai đoạn I" do UBND Tp.HCM làm chủ đầu tư đầu năm 2016, sau điều chỉnh, suất đầu tư sơ bộ của Dự án là 4.650 tỷ đồng/km (khoảng 214,82 triệu USD/km), so với các dự án tương tự thì đây là một con số khá cao.